Gmina wejherowo

Aktualności

spotkanie online dot. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Urząd Gminy Wejherowo zaprasza na spotkanie online dot. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W spotkaniach weźmie udział projektant studium, który chętnie odpowie na wszelkie pytania. W dniu 10 czerwca o godzinie 16:00 szczególnie zapraszamy mieszkańców Gowina, Pętkowic, Sopieszyna, Ustarbowa oraz Kąpina.

Konsultacje odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams. Link do spotkania poniżej

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aG-k82jSzdv_d0Tc4Ej5OexKIknBWGhQD4vq3R3CpwUM1%40thread.tacv2/1623150639005?context=%7b%22Tid%22%3a%2222999aef-dbcd-4847-9f74-4228da7693fe%22%2c%22Oid%22%3a%2299402c89-596e-4ff4-8e63-045b9643ca21%22%7d