Gmina wejherowo

Aktualności

Śpiewali dla Niepodległej

20 listopada uczniowie szkół z terenu gminy Wejherowo spotkali się, by śpiewem uczcić Niepodległą. Doskonałą okazją ku temu był zorganizowany w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie Gminny Festiwal Piosenki Żołnierskiej. Laureaci konkursów szkolnych ze szkół podstawowych z Gościcina, Góry i Bolszewa zaprezentowali swoje muzyczne talenty na wspólnej scenie. Na widowni zasiadły dzieci, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście: Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Wejherowa, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapiecha oraz Pani Urszula Block i Pan Janusz Daniszewski. Licznie przybyła publiczność włączyła się do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i nagradzała występy gromkimi brawami. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali dyplomy i upominki z rąk Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztofa Sapiehy i dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolszewie Katarzyny Paczoski. Organizatorkami konkursu były panie nauczycielki: Sabina Kwidzińska, Dagmara Pach, Magdalena Ziemann, Anna Sulik-Wysiecka oraz pani Małgorzata Baczkowska.