Gmina wejherowo

Aktualności

Sołtysi wybrani – trwają zebrania wiejskie

W tym tygodniu odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach: Góra, Warszkowo, Kniewo i Orle. Podczas spotkań podsumowano pracę kończącej się kadencji sołtysów i rad sołeckich. Mieszkańcy wybrali swoich włodarzy. W Górze, Warszkowie i Kniewie na stanowiskach pozostają dotychczasowi sołtysi, w miejscowości Orle nowym sołtysem został Pan Jacek Macholl. Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy. Podziękowania za zaangażowanie w pracę sołtysa Orla otrzymał Franciszek Laddach.

Sołtys Góry Genowefa Dampc

Sołtys Kniewa Krystyna Klawikowska

Sołtys Warszkowa Dorota Formela

Sołtys Orla Jacek Macholl