Gmina wejherowo

Aktualności

SKOŁA PODSTAWOWA IM. POR. JANA PENCONKA W GOWINIE OTRZYMAŁA OGÓLNOPOLSKI TYTUŁ „EKO-SZKOŁA 2021”

5)Szkoła Podstawowa im. Por. Jana Penconka w Gowinie (1)

Szkoła Podstawowa w Gowinie spełniła wszystkie wymagania formalne, angażując się w zaplanowane przez organizatora projektu ekologiczne działania. W związku z tym uzyskała ogólnopolski tytuł „EKO-SZKOŁA 2021”, a nauczyciele zaangażowani w projekt, w tym szkolny koordynator wszystkich działań otrzymał tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2021”.

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to m. in.:

  • Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
  • Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
  • Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie.

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadania projektowe polegały na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską klasę projektową, kilkunastu przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowanych dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Do 10 czerwca 2021r. szkolny koordynator projektu zobowiązany był przesłać „Raport końcowy” zawierający opis i podsumowanie zrealizowanych ekologicznych przedsięwzięć na terenie swojej szkoły. Placówki, które spełniły wszystkie wymagania formalne, angażując się bardzo we wszystkie zaplanowane ekologiczne działania uzyskały wyżej wspomniany ogólnopolski tytuł „EKO-SZKOŁA 2021”.

 

Szkolny koordynator projektu: Joanna Kaszubowska

Nauczyciel zaangażowany w projekt: Dominika Tomkowicz