Gmina wejherowo

Aktualności

Rozwój współpracy gmin podczas wizyty w Łojewie

31 sierpnia, na zaproszenie Wójta Gminy Inowrocław Tadeusza Kacprzaka, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych radny Wojciech Kuziel uczestniczył w wydarzeniu pod nazwą ,,Pożegnanie lata w Gminie Inowrocław”. Impreza odbyła się w miejscowości Łojewo przy Centrum Integracji Społecznej. Jednym z punktów programu było podsumowanie I Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego pn. ,,Dziedzictwo Kujaw Zachodnich”, podczas którego utrwalono na płótnie piękno pejzażu oraz obrzędów i zwyczajów Kujaw. W trakcie pleneru powstały również portrety Stanisława Przybyszewskiego i jego bliskich. Komisarzem pleneru była dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Natasza Sobczak. W imprezie uczestniczyli artyści z całej Polski i Ukrainy. Wśród malarzy byli członkowie Stowarzyszenia Artystów Kaszubskich. Podczas zwiedzania gminy z wójtem Tadeuszem Kacprzakiem oraz pracownikami Centrum Integracji Społecznej Małgorzatą Znyk i Waldemarem Zielińskim poruszono kwestie różnych kierunków współpracy obu gmin. Wizyta jest kolejnym dowodem owocnej i intensywnie rozwijającej się współpracy z partnerską Gminą Inowrocław.