Gmina wejherowo

Aktualności

Rewitalizacja linii kolejowej na terenie gminy

Z inicjatywy Gminy Wejherowo 17 kwietnia w filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Bolszewie zorganizowano spotkanie dotyczące rozmów o przywróceniu linii kolejowej nr 230 na trasie Wejherowo-Garczegorze. Na spotkaniu przedstawiono Prestudium Wykonalności linii kolejowej na odcinku Wejherowo-Rybno, które zostało wykonane z udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego, Powiatu Wejherowskiego, Gminy Miasta Wejherowa, Gminy Gniewino i Gminy Wejherowo. Na spotkanie przybyli parlamentarzyści: Kazimierz Plocke i Stanisław Lamczyk, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Wejherowskiego, gmin Gniewino i Choczewo, Miasta Wejherowa oraz przedstawiciele firmy Orlex i spółki Arriva RP. Wszystkich powitał wójt Henryk Skwarło. Następnie zastępca wójta Maciej Milewski zaprezentował rys historyczny i uwarunkowania powstania oraz zamknięcia linii kolejowej, a także omówił ewentualne warianty rewitalizacji. Zaproszeni goście dyskutowali nad możliwościami realizacji tej inwestycji i nad jej ewentualnymi kolejnymi etapami. Wszyscy zgodnie potwierdzili potrzebę powstania odcinka kolejowego, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom alternatywnego dojazdu w postaci niskoemisyjnego transportu kolejowego.