Gmina wejherowo

Aktualności

Remont muru oporowego w Gościcinie. Rusza nowa inwestycja.

 
Dnia 14 kwietnia 2020 Gmina Wejherowo podpisała protokół przekazania placu budowy  muru oporowego w Gościcinie na podstawie umowy zawartej w dniu 07 kwietnia 2020 r. pomiędzy Gminą Wejherowo a wykonawcą FBSERWIS Spółka Akcyjna.
Zakres prac przewiduje wykonanie prac naprawczych muru oporowego wraz z robotami wzmacniającymi i stabilizującymi jego konstrukcję na odcinku ca 153m w tym między innymi:

– wzmocnienie prefabrykatów żelbetowych za pomocą domontowania oporu z kątownika
– wzmocnienie prefabrykatów za pomocą matrycy nieorganicznej siatką
– wykonanie mikropali zgodnie z projektem
– wykonanie stężeń górą za pomocą oczepów żelbetowych
– wykonanie balustrady wzdłuż remontowanego muru
– odtworzenie konstrukcji chodnika po wykonaniu remontu muru oporowego

Obecnie wykonawcy przygotowują plac budowy do dalszych działań, remontowana strefa została ogrodzona barierkami. Tym samym zagospodarowano część jezdni na rzecz remontu muru oporowego dla bezpieczeństwa mieszkańców jak i wykonawców. Ruch na ulicy Osiedlowej może być tymczasowo utrudniony.

Jako nieprzekraczalny termin realizacji podano datę 30 listopada 2020 r.