Gmina wejherowo

Aktualności

PSZOK w Wejherowie jest dostępny dla mieszkańców Gminy Wejherowo !

Szanowni Mieszkańcy!

Mieszkańcy Gminy Wejherowo  mają możliwość korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) również w Eko Fabryce w Wejherowie – wjazd od ul. Ekologicznej 7Aktualne godziny otwarcia dostępne na stronie eko farbryki.

UWAGA:

 • Przy pozostawieniu odpadów konieczne jest złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu w Gminie Wejherowo i pochodzeniu odpadów oraz zważenie ich indywidualnie lub poprzez zainstalowaną wagę.
 • W przypadku odpadów zielonych przyjęte odpady będą od wszystkich mieszkańców, ale te osoby, które korzystają z ulgi za kompostowanie zostaną obciążone wyższą opłatą.  
 • Odpady muszą być posegregowane. Dotyczy to również a nawet przede wszystkim odpadów budowlanych!

 

Nieodpłatne od mieszkańców Gminy Wejherowo przyjmowane są odpady, w następującym zakresie:

 • Posegregowane odpady budowlane, rozbiórkowe i poremontowe – w łącznej ilości
  0,75 Mg/gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym,
 • zużyte opony – w ilości 4 szt./gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym,
 • odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 • odpady surowcowe – w każdej ilości,
 • odpady opakowaniowe – w każdej ilości,
 • odpady odzieży i tekstyliów – w każdej ilości,
 • odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone z wyłączeniem odpadów kuchennych BIO) – w każdej ilości;

 

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. materiały zawierające azbest,
 3. papa,
 4. zmieszane odpady budowlane,
 5. szyby samochodowe,
 6. części samochodowe,
 7. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
  dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 8. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
 9. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
 10. wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach
  np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu, pojemność ponad
  20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 11. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych),
 12. smoły i produktów smołowych m.in. lepiku.

 

 1. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK (punkt wagowy) w celu:
 • wypełnienia oświadczenia o miejscu zamieszkania oraz rodzaju i pochodzeniu przywiezionych odpadów (załącznik nr 1),
 • weryfikacji dostarczonych odpadów,
 • zważenia ilości dostarczonych odpadów,
 • wskazania miejsca rozładunku odpadów.
 1. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli:
 • osoba dostarczająca odpady odmówi wypełnienia oświadczenia o miejscu zamieszkania oraz rodzaju i pochodzeniu przywiezionych odpadów  (załącznik nr 1),
 • dostarczone odpady nie zostały wcześniej wysegregowane,
 • dostarczenia odpadów z poza katalogu wymienionego w pkt. 8 niniejszego Regulaminu,
 • byłoby to sprzeczne z przepisami prawa,
 • mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 1. Obsługa PSZOK nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce, gdzie należy złożyć przywiezione odpady, w którym pojemniku czy kontenerze umieścić