Gmina wejherowo

Aktualności

Przebudowano drogę w Sopieszynie

W ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej w Sopieszynie” wykonano nawierzchnię asfaltową o długości ok. 270 m i szerokości 4.5 m w miejscowości Sopieszyno. Inwestycja była realizowana od października do listopada 2019 r. Wykonawcą robót była firma Kruszywo Sp. z o.o. Zadanie zrealizowano za kwotę 233 659,59 zł i częściowo dofinansowane w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produktów rolnych.