Gmina wejherowo

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129013G (ul. Słoneczna) w Gościcinie

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129013G (ul. Słoneczna) w Gościcinie

Nazwa zadania: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129013G (ul. Słoneczna) w Gościcinie

Całkowita wartość inwestycji: 252 913,23 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców.

Zadanie jest ukierunkowana na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej poprzez:

  • wykonanie urządzeń wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów
  • zwężenie jezdni w miejscu występowania przejścia (wymuszenie naprzemiennego ruchu wahadłowego – szerokość jezdni na zwężeniu wynosić będzie  3,5 m),
  • wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia,
  • przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia dla pieszych oraz zjazdów,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  • wprowadzenie na przedmiotowym odcinku strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Przejście dla pieszych przed realizacją inwestycji: