Gmina wejherowo

Aktualności

Projekt pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo” otrzymał dofinansowanie

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr 265/234/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2021 roku projekt o numerze RPPM.10.03.01-22-0155/16 pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo” został wybrany do dofinansowania.

Projekt dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców naszej Gminy oraz budynkach użyteczności publicznej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej.

Prosimy o kontakt wszystkich mieszkańców, którzy w 2017 roku zostali włączeni do projektu i podpisali umowę uczestnictwa w celu złożenia oświadczenia woli dalszego udziału w projekcie. Aktualizacji wymagać będzie również roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wypełnione i podpisane oświadczenie można przesłać mailem na adres: sekretariat@ugwejherowo.pl, pocztą na adres Urzędu Gminy Wejherowo lub wrzucić do skrzynki podawczej, która znajduje się przy

drzwiach wejściowych do Urzędu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58-738-67-78.

POBIERZ OŚWIADCZENIE UCZESTNIK SŁONECZNE DACHY

C:\Users\mtwardokus\Desktop\Pasek FE(RPO)+RP+UMWP+UE(EFRR)-2018.jpg

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Energia, Działanie 10.03 Odnawialne źródła energii