Gmina wejherowo

Aktualności

PROGRAM STYPENDIALNY dla maturzystów

Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star. To program
stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych
maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają
studia.

Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają
stypendium w wysokości 1600zł brutto miesięcznie, wypłacane przez
cały okres studiów (I i II stopnia).

Kwota ta pozwoli nie tylko pokryć koszty kształcenia, ale także
utrzymania, a także inne wydatki związane z edukacją i rozwojem
zainteresowań.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie:
https://paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xiv-edycja/.

Zapraszamy też do śledzenia informacji na naszym Facebook [1].

program stypendialny dla maturzystów