Gmina wejherowo

Aktualności

Pozyskanie dofinansowania na zakup nowych laptopów i tabletów w programie „zdalna Szkoła+”

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Gmina Wejherowo otrzymała ponownie środki na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia naszych uczniów.

Tym razem gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu 48 laptopów i 24 tabletów w wysokości 144 960 zł.

Zgodnie z wnioskami dyrektorów, szkoły w tej edycji otrzymają odpowiednio:

  • laptopy: Góra – 12, Nowy Dwór Wejherowski – 12, Bolszewo – 12, Orle – 6,

Gowino – 6,

  • tablety: Gościcino – 24.

W konkursie grantowym pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” dedykowanym dla uczniów z rodzin wielodzietnych, sprzęt zostanie przekazany szkołom. Te udostępnią go swoim uczniom, podobnie jak miało to miejsce w poprzednim projekcie grantowym pn. “Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w którym to Gmina Wejherowo pozyskała kwotę 100 tys. złotych na zakup 100 laptopów.

Działanie jest realizowane w ramach konkursu grantowego pn. “zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej “, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach