Gmina wejherowo

Aktualności

POWSZECHNY SPIS ROLNY

W CAŁEJ POLSCE WŁAŚNIE ROZPOCZYNA SIĘ POWSZECHNY SPIS ROLNY, KTÓRY
POTRWA OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2020 r.

https://wn30.webd.pl:2096/cpsess1678593439/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=1023&_token=iTtkh1KgTOoyCNJL2HhEuitIG3ICuyjg&_part=2

 

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są
wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania
nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

UDZIAŁ W SPISIE JEST OBOWIĄZKOWY i obejmuje wszystkie gospodarstwa
rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest SAMOSPIS
INTERNETOWY. Wystarczy wejść na stronę HTTP://SPISROLNY.GOV.PL [1] i
wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł
dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z
Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli
skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w
urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować
się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z
numerem i wybraniu „1″ uruchamia się infolinia spisowa. Można
również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się
z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

JAKIE PYTANIA USŁYSZĄ ROLNICY W TRAKCIE SPISU?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to
dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet
całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania
dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach
gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach,
aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można
odnaleźć na stronie http://spisrolny.gov.pl [1].

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we
wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe
standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

OSOBY WYKONUJĄCE PRACE SPISOWE SĄ PRAWNIE ZOBOWIĄZANE DO
PRZESTRZEGANIA TAJEMNICY STATYSTYCZNEJ.  Dane pozyskane podczas spisów
mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz
statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych
prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub
wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane
celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Prosimy również o przekazanie tego materiału do zamieszczenia na
stronach internetowych i profilach FB szkołom, sołectwom oraz
parafiom.

Poniżej treść komunikatu dla parafii – do odczytania podczas
ogłoszeń duszpasterskich (prosimy o przekazanie):

W CAŁEJ POLSCE WŁAŚNIE ROZPOCZYNA SIĘ POWSZECHNY SPIS ROLNY, KTÓRY
POTRWA OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2020 r. UDZIAŁ W SPISIE JEST
OBOWIĄZKOWY i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące
działalność rolniczą.

Podstawową formą udziału w spisie jest SAMOSPIS INTERNETOWY.
Wystarczy wejść na stronę HTTP://SPISROLNY.GOV.PL [1] i wypełnić
elektroniczny formularz. Na tej stronie podany jest również numer
telefonu na infolinię, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje lub
dokonać spisu przez telefon. Udział w spisie rolnym to obowiązek
każdego rolnika.