Gmina wejherowo

Aktualności

Powstanie nowe miejsce rekreacji przy przystani w Orlu

W dniu 19 czerwca b.r.  Gmina Wejherowo podpisała umowę na  dofinansowanie projektu ze środków Województwa Pomorskiego w ramach pomocy finansowej pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”. W podpisywaniu umowy uczestniczył Mieczysław Struk- Marszałek Województwa Pomorskiego, Henryk Skwarło- Wójt Gminy oraz Jacek Macholl- sołtys Orla. To właśnie sołectwo Orle będzie bezpośrednim beneficjentem otrzymanych środków finansowych.

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na budowie miejsca integracji mieszkańców przy istniejącej przystani kajakowej. Wybudowane zostanie palenisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całość dopełnią nasadzenia.

Powstanie nowego, ogólnodostępnego elementu rekreacyjnego w samym centrum sołectwa przyczyni się do częstszego korzystania z walorów przyrodniczych Kanału Redy oraz Jeziora Orle przez mieszkańców i turystów.

Przedsięwzięcie oszacowano na kwotę 15.500,00 zł, przy czym 10.000,00 zł to kwota pozyskana z dofinansowania, natomiast reszta zostanie sfinansowana z własnych środków oraz nieodpłatnej pracy mieszkańców sołectwa.