Gmina wejherowo

Aktualności

Powstało nowe miejsce rekreacji przy przystani kajakowej w Orlu

Mieszkańcy Gminy Wejherowo mogą się cieszyć nowym miejscem wypoczynku. Zakończyła się inwestycja pn. “Budowa miejsca integracji przy przystani kajakowej w sołectwie Orle”. Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 10.000 zł uzyskano ze środków Województwa Pomorskiego w ramach pomocy finansowej pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”. Pozostałe koszty projektu zostały sfinansowane ze środków własnych gminy, realizacja miejsca rekreacyjnego kosztowała 19.950 zł. Realizacja przedsięwzięcia polegała na budowie miejsca integracji przy istniejącej przystani kajakowej. Wybudowano m.in. palenisko, zamontowano stół piknikowy i ławkę betonową. Całość dopełniły nasadzenia. Powstanie nowego, ogólnodostępnego elementu rekreacyjnego w samym centrum sołectwa przyczyni się do częstszego korzystania z walorów przyrodniczych Kanału Redy oraz Jeziora Orle przez mieszkańców i turystów. Inwestycja z uwagi na swój wymiar społeczny obejmowała również działania lokalnej społeczności w postaci nieodpłatnego wkładu pracy własnej. Pan Jacek Macholl- Sołtys Orla składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy przyszli pomóc w wykonywanych pracach: przygotowawczych, porządkowych oraz ziemnych.

przystań kajakowa w Orlu. Plenisko, ławka tablica informacyjna