Gmina wejherowo

Aktualności

Podziękowanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim  – Henryk Miotk składa podziękowanie

Wójtowi Gminy Wejherowo  –  Panu Henrykowi Skwarło i Firmie GAZ-SYSTEM

za sfinansowanie projektu edukacyjnego „Kaszuby to moje miejsce na ziemi”.

Słowa uznania kieruje również do wszystkich osób zaangażowanych w realizację i promocję tego wydarzenia.