Gmina wejherowo

Aktualności

Podpisanie umowy na rozbudowę szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Wejherowo, Sekretarz Gminy Wejherowo Maria Waszkiewicz podpisała umowę wraz z wykonawcą – firmą WOJ-MAR Mariusz Gustowski z Sopieszyna, na rozbudowę szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. Przy podpisaniu umowy obecni byli również Skarbnik Urzędu Gminy, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku szkoły (II ETAP) z salami lekcyjnymi – 8 sal  normatywnych dla około 25 uczniów w każdej sali, z wejściem z terenu sąsiadujących boisk sportowych od strony północnej , oraz dostępem z istniejącego budynku szkoły poprzez drzwi wewnętrzne na poziomie parteru oraz I piętra.

W zakres zadania wchodzi również zmiana sposobu użytkowania dwóch  sal lekcyjnych na przedszkole w istniejącym budynku wraz z zapleczem i toaletami dla nauczania początkowego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji:                                                   

– instalacji elektrycznej wewnętrznej,

– instalacji wodno-kanalizacyjnej,

–  instalacji kanalizacji deszczowej

–  instalacji wewnętrznej   centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

–  instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej i wentylacji grawitacyjnej oraz

przyłączy wewnętrznych.

–  instalacji monitoringu

–  instalacji alarmu oraz  monitoringu

–  zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynkach, a w  tym:

–  wykonanie  miejsc  parkingowych  – 24 miejsca postojowe

–  kompleksowe wyposażenie wszystkich pomieszczeń oraz obiektów zgodnie z dokumentacją