Gmina wejherowo

Aktualności

Partnerstwo z gminą Inowrocław podpisane

Wczoraj w naszej gminie gościliśmy delegację z gminy Inowrocław – Wójta Gminy Inowrocław Tadeusza Kacprzaka wraz ze współpracownikami. Spotkanie odbyło się w Bolszewie w Bibliotece Publicznej, gdzie podpisano umowę o współpracy pomiędzy Gminą Wejherowo i Gminą Inowrocław. Strony zadeklarowały, że będą rozwijać współpracę na zasadach dialogu, partnerstwa, równości i wzajemnych korzyści. Umowa o współpracy jest efektem przyjaznych relacji między władzami i społecznościami obu gmin.  Współpraca będzie realizowana w obszarach: społeczno-kulturalnym (przez wymianę informacji i doświadczeń, działania promocyjne, inicjowanie i wspieranie kontaktów między instytucjami kultury, udział w wydarzeniach promocyjnych i edukacyjnych), gospodarczym (m.in. poprzez wspieranie kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami), a także w obszarach nauki i edukacji oraz turystyki. Po uroczystym podpisaniu umowy Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Natasza Sobczak i Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Wojciech Kuziel udali się wraz z gośćmi z Inowrocławia do nowo powstającego centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie dawnego ośrodka “Wodnik” w Bieszkowicach. Delegacja pojechała także do Łężyc i do Góry.