Gmina wejherowo

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Wójt gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok.

OPIS KONKURSU:

Konkurs dla organizacji na rok 2021 (1)

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Wzór-oferty-2021
  2. Wzór-sprawozdania 2021