Gmina wejherowo

Aktualności

Otwarte Mistrzostwa Gminy Wejherowo w szachach szybkich- komunikat organizacyjny

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Otwarte Mistrzostwa Gminy Wejherowo w szachach szybkich
1. Organizator:
Gmina Wejherowo, Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Zajęcia Szachowe Wejherowo oraz Radny Gminy Wejherowo Maciej Szczygieł

2. Patronat:
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy

3. Termin i miejsce rozgrywek.
29 kwietnia 2023 godz:10:00.
Hala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie, ul. Leśna 35A.

4. Cel:
Wyłonienia mistrza Gminy Wejherowo. Popularyzacja królewskiej gry w gminie Wejherowo. Dodatkowymi celami są: stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, poszukiwanie uczniów uzdolnionych do gry w szachy, stworzenie alternatywy  wykorzystania wolnego czasu.

5. System rozgrywek:
System szwajcarski, 9 rund. Tempo gry 10 min + 5 sek./pos. na zawodnika
Turniej A: Grupa OPEN zgłoszona do FIDE
Turniej B: Juniorzy do 16 lat

6. Nagrody:
– puchary za pierwsze miejsca w turniejach A, B w kategorii do lat 10 i 16.
– puchar dla najlepszego juniora do lat 16 mieszkańca gminy Wejherowo
– nagrody finansowe za miejsca 1-5 w turnieju A
– Miejsce I – 350 zł
– Miejsce II – 300 zł
– Miejsce III – 250 zł
– Miejsce IV – 200 zł
– Miejsce V 150 zł
– nagrody rzeczowe za miejsca I-X w turnieju B w dwóch kategoriach do lat 10 i 16 lat
– nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych mieszkańców gminy Wejherowo w turnieju B
– dyplom i słodki upominek dla każdego uczestnika turnieju B
Ostateczna liczba nagród zostanie ogłoszona 19.04.2023.
Nagrody finansowe w turnieju A dla minimum 10% uczestników.
Całość wpisowego zostanie przeznaczona na organizacje turnieju.
Turniej dofinansowany jest ze środków Gminy Wejherowo, oraz przy wsparciu Biblioteki
i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

7. Wpisowe:
Turniej A– 40,00 zł
Turniej B– 30,00 zł
Zawodnik zostaje umieszczony na liście startowej po wpłacie wpisowego na konto: 53 8350 0004 0000 2167 2000 0020 BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO, ul. DRZEWIARZA 2 84-241 GOŚCICINO Kaszubski Bank Spółdzielczy. W tytule przelewu należy wpisać: Mistrzostwa Gminy Wejherowo w szachach + imię i nazwisko uczestnika + wiek

8. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do dnia 16.04.2023 r. na stronie www.chessarbiter.com
Turniej A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_1757/index.html?l=pl
Turniej B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_1756/index.html?l=pl
lub email: centrumkultury@bckgw.pl

Wpisowe po tym terminie wzrasta o 10 zł. W wyjątkowych przypadkach organizator może dopuścić zgłoszenie w dniu turnieju, wpisowe wzrasta o 20 zł. Wypełnienie formularza oznacza zgłoszenie chętnego do turnieju. Wszystkie nowe zgłoszenia z listy rejestracyjnej zostają poddane weryfikacji przez sędziego (organizatora).
Po sprawdzeniu, sędzia (organizator) umieszcza dane zawodnika na liście startowej, co świadczy o ostatecznym przyjęciu zgłoszenia.

9. Uwagi końcowe:
Zawodników prosimy o przybycie na Salę Gry do godziny 9.30.
Zakończenie turniejów A i B– 29 kwietnia ok. godz. 15.30
W trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego i FIDE
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Uwaga! Turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi ministerstwa dotyczącymi organizacji imprez sportowych. Zawodnicy startujący w turnieju zobowiązani są do absolutnego stosowania się do wytycznych w tym zakresie. Sędzia ma prawo niedopuszczenia zawodnika do partii w przypadku niedopełnienia formalności związanych przestrzeganiem zasad ochrony
epidemicznej.
Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należny do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania/przełożenia turnieju w przypadku nie przewidzianych okoliczności. W przypadku odwołania turnieju wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.
Zapraszamy do udziału w turnieju!