Gmina wejherowo

Aktualności

Opłata od posiadania psa

Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa.

Wysokość opłaty za 2019 r. pozostaje niezmieniona i wynosi  48 zł.

Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 lub u inkasentów.  Dopuszcza się możliwość wpłaty w dwóch  równych częściach, płatnych do 31 marca i do 30 września każdego roku.

Zgłoszenia posiadania bądź zaprzestania posiadania psa dokonuje się w Urzędzie Gminy poprzez złożenie stosownego formularza (kliknij).