Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 196/2023 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 01.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2024 rok. Na podstawie … Czytaj dalej Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo na 2024 rok.