Gmina wejherowo

Aktualności

Oferta pracy na zastępstwo

Urząd Gminy w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty na stanowisko pracy w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (praca na czas określony – na zastępstwo, min. 1,5 roku).

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (lub średnie z min. 3-letnim stażem pracy),
  • co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi.

CV wraz z listem motywacyjnym opisującym dotychczasowe doświadczenie w samorządzie należy wysłać na adres: ref.organizacyjny@ug.wejherowo.pl

Skontaktujemy się tylko w wybranymi kandydatami.