Gmina wejherowo

Aktualności

Odbiór ulicy Polnej i ulicy Ogrodowej w Bolszewie

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. “Budowa ciągu dróg gminnych: Polnej 129051G i Ogrodowej w Bolszewie”, dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie obejmowało budowę ulicy Ogrodowej i ostatniego etapu ulicy Polnej w Bolszewie.

Roboty budowlane na ulicy Ogrodowej obejmowały:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
 • ułożenie krawężników i budowę chodników,
 • wykonanie nowego system odprowadzania wód opadowych,
 • przebudowę gazociągu,
 • budowę progów zwalniających.

Roboty budowlane na ulicy Polnej obejmowały:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
 • ułożenie krawężników i budowę chodników,
 • budowę wyniesionego skrzyżowania,
 • wykonanie nowego system odprowadzania wód opadowych,
 • wykonanie nowej infrastruktury oświetleniowej,
 • wykonanie nowego oznakowania poziomego na nawierzchni,
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego.

W zakres zadania wchodziła również przebudowa kolidującego wodociągu przy wsparciu finansowym i pod nadzorem Spółki PEWIK Gdynia.

Koszt inwestycji wyniósł 1.793.283,42 zł, przy czym dofinansowanie opiewało na kwotę 896.641,00 zł.