Gmina wejherowo

Aktualności

Odbiór ulicy Cylkowskiego, Bolszewo

logo projektu

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 129161G – ul. Lucjana Cylkowskiego w Bolszewie”. Dnia 09.09.2021 roku przedstawiciele Gminy Wejherowo dokonali odbioru ul. Cylkowskiego w Bolszewie.

Przedsięwzięcie stanowiło kontynuację etapu I zrealizowanego w 2019 roku. W ramach inwestycji przebudowane zostały dwa odcinki o łącznej długości 480 m:

 • Odcinek I – od skrzyżowania z ulicą Grabową do skrzyżowania z ulicą Harcerską,
 • Odcinek II – od skrzyżowania z ulicą Bukową do skrzyżowania z ulicą Zamostną.

Zakres zadania obejmował:

 • rozbiórkę  nawierzchni z płyt YOMB,
 • rozbiórkę elementów dróg i chodników,
 • wykonanie nawierzchni drogi,
 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni,
 • wykonanie nowej nawierzchni zjazdów,
 • budowę chodnika z kostki betonowej,
 • wykonanie nowych miejsc postojowych,
 • wykonanie zieleni drogowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wykonanie progów zwalniających,
 • budowę kolektora deszczowego.

Wartość całego zadania opiewała na kwotę 1 132 111,68 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wyniosło 634 721,00 zł.