Gmina wejherowo

Aktualności

Odbiór przejścia dla pieszych na ulicy Słonecznej w Gościcinie

W dniu dzisiejszym miał miejsce odbiór kolejnego przebudowanego przejścia dla pieszych. Tym razem do użytku oddane zostało przebudowane, wyniesione  przejście dla pieszych na ulicy Słonecznej w Gościcinie. Pierwotnie planowana była budowa zwężenia, jednakże na wniosek mieszkańców ostatecznie podjęto decyzję o lokalizacji wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem, chodnikami stanowiącymi dojście do przejścia dla pieszych oraz zjazdów, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz wprowadzeniem na przedmiotowym odcinku strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h. Zadanie jest ukierunkowana na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. W odbiorze uczestniczył wójt Przemysław Kiedrowski, sołtys Marek Miotk, radny Tadeusz Danilczyk oraz przedstawiciele wykonawcy i urzędu.

Koszt całej inwestycji pod nazwą “Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129013G (ul. Słoneczna) w Gościcinie” wynosił 312 361,32 zł z czego 200 000 złotych pochodziło z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jest to jedna z  czterech inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo, które zostały zrealizowane w bieżącym roku. Łącznie na wszystkie inwestycje wydano ponad 1,4 miliona złotych przy dofinansowaniu w kwocie 800 tysięcy złotych z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG