Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo – wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w dniach od 04.04.2022 r. do 25.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego będzie można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r. o godz. 16:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Wejherowo, natomiast uwagi można będzie składać do dnia 09.05.2022 r.