Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo- ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w gminie Wejherowo w dniach od 06.12.2021 r. do 07.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego można będzie się zapoznać również na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.12.2021 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Kąpinie, przy ul. Królowej Jadwigi 1, natomiast uwagi można będzie składać do dnia 21.01.2022 r.

obwieszczenie o ponownym wyłożeniu – Kąpino