Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie wójta gminy Wejherowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w gminie Wejherowo,
na obszarze działek 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pobierz treść obwieszczenia Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo na obszarze działek 53/1 81/22 81/23 81/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pobierz treść obwieszczenia Obwieszczenie – Warszkowo