Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Wójt Gminy Wejherowo zawiadamia, że na wniosek z 18.02.2019 r. złożony przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Puzdrowskiego, właściciela firmy Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie dróg gminnych – ul. Jęczmiennej i Pszenicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Treść Obwieszczenia <<Pobierz>>