Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo, fragmentu miejscowości Góra i fragmentu Gościcina „Przy granicy” w dniach od 21.09.2022 r. do 12.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo.

obwieszczenie o wyłożeniu - Gościcino Przy Granicy, Góra, Zbychowo