Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w gminie Wejherowo w dniach od 27.01.2022 r. do 17.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem zmiany planu miejscowego będzie można zapoznać się również na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo ( kliknij). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lutego 2022 r. o godz. 15:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Wejherowo, natomiast uwagi można będzie składać do dnia 03.03.2022 r.

obwieszczenie o wyłożeniu – Reszki