Gmina wejherowo

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

 

“Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju wydłużone zostało wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76,8/77, 8/78, 8/79.”