Gmina wejherowo

Aktualności

OBWIESZCZENIE O WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTKI POMOCNICZEJ GMINY WEJHEROWO- SOŁECTWA PĘTKOWICE

Szanowni Państwo, na mocy uchwały nr LXIV/741/2024 Rady Gminy Wejherowo z dnia 7 lutego 2024 r. informuję, że w dniu 10 marca 2024 r. w godz. 8.00-14.00  odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa PĘTKOWICE. Siedziba lokalu wyborczego: Szkoła Podstawowa im. Jana Penconka w Gowinie ul. Wejherowska 60, 84-215 Gowino.

Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się w siedzibie  i godzinach pracy Urzędu Gminy Wejherowo –  Komisji Wyborczej powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo nr 14/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Komisja pełni dyżur w pokoju  nr 24 (I piętro). Poniżej kalendarz czynności wyborczych.

HARMONOGRAM (KALENDARZ WYBORCZY) DLA WYBORÓW ORGANÓW SOŁECTWA PĘTKOWICE W DNIU 10 MARCA 2024 r

Termin wykonania czynności wyborczych Czynności wyborcze
1 2
do dnia 8 lutego 2024 r. do godz. 12.00 – powołanie komisji wyborczej
od dnia 8 lutego 2024 r. od godz. 12.00 do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 15.00 –   zgłaszanie   kandydatów   na     Sołtysa        i  członków Rady Sołeckiej
do dnia 23 lutego 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
w dniu 9 marca 2024 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 10 marca 2024 r. w godz. 8.00–14.00 – głosowanie

 

Przykładowe wzory formularzy zgłoszeniowych dostępne są na stronie: https://bip.ugwejherowo.pl/artykul/wybory-2025 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo,     ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, p. 24 (I piętro).

Prawo wybierania Sołtysa i członka Rady Sołeckiej (czynne prawo wyborcze)  ma osoba będąca stałym mieszkańcem sołectwa, uprawnionym do głosowania. Każdy może sprawdzić w rejestrze wyborców czy posiada status stałego mieszkańca sołectwa i uprawnienie do głosowania – rejestr jest prowadzony w Referacie Spraw Obywatelskich UG Wejherowo. Na podstawie rejestru przed głosowaniem  sporządza się spis wyborców. Rejestr wyborców można sprawdzić w siedzibie urzędu w godzinach pracy – parter p. nr 17 A i 17 B, tel. 58 6779712.

 

Wójt Gminy Wejherowo

    /-/

Przemysław Kiedrowski