Gmina wejherowo

Aktualności

Objazdowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Urząd Gminy Wejherowo

informuje, że od kwietnia br. rozpoczął funkcjonowanie objazdowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Objazdowa zbiórka odpadów segregowanych jest systemem wspomagającym odbiór odpadów z przed posesji i odbywa się w formie podstawionych kontenerów. Zbiórka odpadów będzie prowadzona w następujących lokalizacjach:

  • Kąpino, ul. Wiejska 1 (plac na terenie firmy AGORA)
  • zbiorka odpadów w soboty w godz. 10.00 – 13.00,
  • rodzaje zbieranych frakcji odpadów: szkło, tworzywa sztuczne (plastik) oraz metal, makulatura, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, opony.

 

  • Bolszewo, ul. Szkolna 52 (plac przy PZON)
  • zbiórka odpadów w soboty w godz. 11.00 – 15.00,
  • rodzaje zbieranych frakcji odpadów: odpady zielone.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że podczas objazdowych zbiórek nie będą odbierane następujące odpady:

– odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej;

– odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania;

– odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego;

– odpady niewymienionych przez Zamawiającego rodzajów frakcji.

Ilość dostarczanych odpadów będzie na bieżąco monitorowana. W przypadku dużego zainteresowania rozważona będzie możliwość uruchomienia kolejnych punktów, o czym poinformujemy odrębnie.

Prosimy zachować ostrożność podczas parkowania i czystość przy wyładunku odpadów.

Przypominamy, że w dalszym ciągu mieszkańcy gminy mogą skorzystać z całorocznego punktu PSZOK w Łężycach – Aleja Parku Krajobrazowego 99 w Łężycach (prowadzony przez EKO Dolina Sp. z o.o.).