Gmina wejherowo

Aktualności

Nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne w gminie Wejherowo

25 kwietnia br. PEWIK Gdynia, przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy Wejherowo, przekazał plac budowy pod kolejną inwestycję – budowę kanalizacji sanitarnej w Górze i Orlu.

Prace wykonywać będzie przez najbliższe kilkanaście miesięcy firma ELGRUNT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Gdyni. Umowny koszt prac wynosi blisko 22 miliony złotych. Inwestycja obejmie ponad 23 km sieci, z uwagi na koszty i zakres zalicza się ona do największych w historii Gminy Wejherowo. Inwestycja była przygotowywana przez Gminę od 2014r. W latach 2014-2016 dla obszaru inwestycji sporządzono plany miejscowe, a w latach 2016-2018 Gmina sporządziła projekty dla czterech etapów realizacji. W obecnej inwestycji uwzględnione są trzy z czterech etapów.

Z uwagi na duży zakres prac i intensywny harmonogram robót można się spodziewać utrudnień komunikacyjnych w obszarze ich prowadzenia. Prosimy zatem o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i  ostrożność przy poruszaniu się w rejonie prac. W niektórych miejscach mogą następować przejściowe trudności w dojechaniu do posesji.

Z uwagi na duży zakres przedsięwzięcia i głębokie wykopy, mogą również zdarzać się przypadkowe uszkodzenia sieci wodociągowych, kablowych i innych. Uszkodzenia będą naprawiane na bieżąco, jednak w rejonach prowadzenia prac  mogą następować  nieprzewidziane przerwy w dostawie mediów.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Powstająca infrastruktura, polepszająca warunki życia mieszkańcom z pewnością zrekompensuje przejściowe niedogodności.

Przypominamy również, że trwa kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach. Na wniosek Gminy Wejherowo zgłoszony do planu wieloletniego, PEWIK Gdynia realizuje budowę około 1 km sieci w ulicach: Jeżynowej, Cyprysowej i Głogowej oraz w części ulicy Kasztanowej. Prace wykonywane są na podstawie projektu sporządzonego przez Gminę Wejherowo. Wartość prac wyniesie około 700 000 zł.

Informujemy także, że w bieżącym roku na terenie Gminy zrealizowane będą też mniejsze prace wodociągowo-kanalizacyjne:

– budowa sieci wodociągowej oraz sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej w Gościcinie,

– budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej w miejscowości Bolszewo,

– budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Orle w rejonie ul. Leszczynowej,

– przebudowa sieci wodociągowych w Nowym Dworze Wejherowskim, Bieszkowicach i Gniewowie.