Gmina wejherowo

Aktualności

Nowa dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 1. lutego funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie objęła Karolina Dębkowska– wieloletni pracownik GOPS. Pracę rozpoczęła w 2008 roku na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, następnie wraz ze zdobywanym doświadczeniem,  obejmowała stanowiska: starszego referenta, inspektora, aż  w 2015r. została kierownikiem działu świadczeń dla rodzin.

Pani Dębkowska posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: Zarządzanie i marketing o specjalności zarządzanie finansami. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Rozwój regionalny i fundusze strukturalne UE – kierowanie projektami, a także specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Poniżej prezentujemy, krótki wywiad z nowo wybraną dyrektor.

Gratulujemy objęcia tak odpowiedzialnej funkcji. Mieszkańcy Jak zaczęła się Pani praca w pomocy społecznej?

Pracę rozpoczęłam w zespole zajmującym się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zaliczce alimentacyjnej. Z biegiem czasu oraz wprowadzaniem nowych ustaw zajmowałam się Kartą Dużej Rodziny, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, świadczeniami „Dobry start”, świadczeniami wychowawczymi oraz realizacją ustawy „Za życiem”, czyli świadczeniami na rzecz rodziny.

Dlaczego zdecydowała się Pani wystartować w konkursie na dyrektora GOSP?

Jestem osobą odważną, energiczną i życzliwą dla ludzi. Zależy   mi   na   budowaniu  pozytywnego   wizerunku   Ośrodka, poprzez działania pomocowe dla dobra i potrzeb mieszkańców. Chciałbym  służyć  poprawie jakości ich życia, w szczególności osób starszych, z niepełnosprawnościami  oraz  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji życiowej.

Na jakie działania GOPS-u chciałby Pani zwrócić największą uwagę?

Chciałabym przede wszystkim zapewnić długofalowe zmiany w kierunku rozszerzania pakietu usług, w tym usługi pracy socjalnej celem ograniczenia świadczeń pieniężnych na rzecz usamodzielnienia klientów od systemu pomocy społecznej czy też stworzenie pakietu usług dla osób wymagających aktywizacji zawodowej m.in. doradztwo zawodowe. Ważnym aspektem jest dla mnie również utrzymanie i rozszerzenie działalności placówek wsparcia dziennego i Klubów Gier dla dzieci i młodzieży oraz utrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (w 2021 roku beneficjentami było 500 osób, tj. 150 rodzin). Rozpoczęliśmy również działania związane z realizacją Programów Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Opieki Wytchnieniowej.

I na koniec. Wiemy, że praca w pomocy społecznej jest wyczerpująca zarówno fizycznie jak i psychicznie. Jak odpoczywa Pani po pracy?

W czasie wolnym lubię czytać książki i spędzać czas z rodziną. Wspólne spacery, wycieczki,  wyjścia do kina czy też granie w planszówki są moim sposobem na odpoczynek i relaks.

Dziękuję za poświęcony czas i życzę wielu sukcesów na nowym stanowisku.

Dziękuję i zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść zaufania władz gminy, a przede wszystkim mieszkańców.