Gmina wejherowo

Aktualności

Nadanie sztandaru dla szkoły w Orlu

18 maja 2023 roku zapisze się na stałe w historii Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania sztandaru tej placówce. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Piotra i Pawła odprawioną w intencji uczniów, pedagogów i całej społeczności szkoły.

Następnie miała miejsce część oficjalna mająca miejsce w murach szkoły. Na wstępie dyrektor szkoły Krzysztof Grzenia powitał licznie przybyłych gości, wśród których byli m.in. wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski, dr Jerzy Wiśniewski – dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego reprezentujący Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, fundatorzy sztandaru, radni Gminy Wejherowo, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Kulminacyjnym punktem uroczystości było odczytanie uchwały Rady Gminy o nadaniu sztandaru przez przewodniczącego komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo- Piotra Syrockiego, po czym wójt odebrał sztandar od darczyńców i jako organ prowadzący przekazał dyrektorowi SP w Orlu. Reprezentanci braci uczniowskiej złożyli uroczystą przysięgę na sztandar. Uczestniczący w uroczystości goście składając gratulacje podkreślali jak istotnym symbolem powinien on być dla całej społeczności. Jak podkreślił wójt Kiedrowski sztandar jest “nie tylko kawałkiem materiału, ale przede wszystkim symbolem wyznawanych wartości przez całą społeczność”.

Po części oficjalnej przedstawiona została część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli placówki, oparta na twórczości patrona szkoły Jana Brzechwy. Po zakończeniu obchodów uczestniczący gości wpisali liczne gratulacje  w kronice szkolnej.