Gmina wejherowo

Aktualności

Nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do osób fizycznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nabór prowadzony jest w ramach programu priorytetowego „Mój prąd”.

W programie przyjęto centralny system przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Odmiennie od programu „Czyste powietrze”, gdzie wnioski o dofinansowanie przyjmowane są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, wnioski w ramach naboru przyjmowane są bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.

Nabór wniosków trwa do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków.

Wszelkie szczegóły na temat programu dostępne są w Narodowym Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 1, tel. 22 45 90 387, e mail: mojprad@nfosigw.gov.pl , strona internetowa z ogłoszeniem o naborze: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/