Gmina wejherowo

Aktualności

Modernizacja instalacji grzewczej w SP w Górze

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze od wielu lat borykała się z wielkimi problemami wynikającymi z przestarzałego systemu centralnego ogrzewania. Instalacja nie była modernizowana od wielu lat, co prowadziło do wielu awarii, a także sprawiało, że cały system nie był efektywny.

W dniu 5. października odbył się odbiór gruntownej przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z istniejącym źródłem ciepła, ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej. Dokumenty odbiorowe podpisane zostały w obecności przedstawicieli urzędu gminy, wykonawcy firmy KANMAR Marcin Jóskowski oraz dyrektor szkoły – Doroty Kołodziejskiej.

W ramach prac wymienione zostały wszystkie stare, niesprawne grzejniki na grzejniki o dużej sprawności wraz z systemem regulacji temperatury. Stalowa instalacja o dużych przekrojach zastąpiona została rurami o małych przekrojach wraz z podłączeniem do istniejącego kotła gazowego, co znacznie poprawia efektywność całego systemu. Cała instalacja została zabudowana co także wpłynęło na estetykę pomieszczeń. Jak podkreśla Pani dyrektor, mimo, iż jeszcze nie nadeszły największe mrozy i instalacja nie działa z pełną mocą, uczniowie i pracownicy już odczuwają znaczną poprawę komfortu. Łączny koszt inwestycji wyniósł 328 900 złotych

Lecz nie są to ostatnie prace przewidziane w tej placówce. Jeszcze w bieżącym roku planowana jest przebudowa kotłowni wraz z całym systemem sterowania.