Gmina wejherowo

Kontakt

Kontakt

URZĄD GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

Biuro Obsługi Mieszkańca:
Tel: (58) 677 97 43 i (58) 738 67 60
Sekretariat Wójta Gminy Wejherowo:
Tel: (58) 677 97 01 / (58) 738 67 77
Fax: (58) 677 97 00 e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl

Urząd jest czynny w godzinach:


poniedziałek- środa: 7:30 – 15:30

czwartek: 7:30 – 17:00

piątek: 7:30- 14:00

Wtorek – dzień wewnętrzny ( praca w terenie)

 

OPŁATOMAT
dostępny :

w godzinach urzędowania (jw)

Numer rachunku bankowego

GŁÓWNY

Bank Millennium 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Bank Millennium 39 1160 2202 0000 0004 5394 9335

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP – adres skrytki: /14wl5uuf8w/skrytka

WYŚLIJ PISMO OGÓLNE 

Przemysław Kiedrowski
Wójt Gminy

tel. (58) 677 97 01
e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl

Małgorzata Niemirska-Thiel
Sekretarz Gminy

tel. (58) 677 97 01
e-mail: sekretarz@ugwejherowo.pl

Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy

tel. (58) 677 97 16
e-mail: skarbnik@ugwejherowo.pl

Referat Organizacyjny i Kadr e-mail:
email: ref.organizacyjny@ugwejherowo.pl

 1. Dorota Gessler – Kierownik Referatu (58) 677 97 11
 2. Inspektor ds. administracyjnych i obsługi Rady Gminy- (58) 677 97 26
 3. Inspektor ds. administracyjno – biurowych (58) 677 97 26
 4. Podinspektor ds. administracyjno-prawnych (58) 677 97 32
 5. Archiwista – Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy Wejherowo, 84-239 Bolszewo, ul. Leśna 35, tel. (58) 738 96 40     e-mail: archiwista@ugwejherowo.pl
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 1. Maja Ossowska- Kierownik Referatu (58) 738 67 67
 2. Główny specjalista ds. elektroenergetycznych (58) 677 97 33 ( budowa punktów oświetlenia drogowego, zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego) e-mail: rjeske@ugwejherowo.pl
 3. Inspektor ds. budownictwa i zarządzania drogami (58) 677 97 13 e-mail: k.rohraff@ugwejherowo.pl
 4. Podinspektor ds. drogowych i budownictwa (58) 677 97 13 (utrzymanie dróg, odśnieżanie, zajęcie pasa drogowego) e-mail: dformela@ugwejherowo.pl
 5. Inspektor ds. budownictwa (58) 677 97 17
 6. Inspektor ds. budownictwa (58) 677 97 17
 7. Inspektor ds. komunalnych 58 677 97 18
 8. Inspektor ds. opłat z zakresu gospodarki nieruchomościami (58) 677 97 41
Referat Inżynierii Środowiska
e-mail: j.machalinska-murawska@ugwejherowo.pl

 1. Kierownik Referatu (58) 677 97 48
 2. Inspektor ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych (58) 677 97 47
 3. Inspektor ds. inżynierii środowiska (58) 677 97 49
 4. Inspektor ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych (58) 677 97 44
 5. Inspektor ds. wodociągowo-kanalizacyjnych (58) 677 97 44

Zgłaszanie stanów liczników wody: (58) 677 97 44 lub e-mail: woda@ugwejherowo.pl

Zgłaszanie awarii na sieci kanalizacyjnej Bolszewo, Gościcino, Kąpino oraz na sieci wodociągowej Gościcino, Bolszewo, Orle, Góra-Paradyż, Kniewo

– PEWIK Gdynia – tel. 994

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
e-mail: m.wedelstedt@ugwejherowo.pl

 1. Magdalena Wedelstedt – Kierownik Referatu (58) 677 97 40
 2. Inspektor ds. zamówień publicznych (58) 677 97 27
 3. Inspektor ds. zamówień publicznych (58) 677 97 30
 4. Inspektor ds. funduszy zewnętrznych (58) 677 97 45
 5. Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych (58)58 677 97 45
Referat Oświaty
e-mail: gzzo@ugwejherowo.pl

 1. Bożena Plotzka – Kierownik Referatu (58) 738 67 83
 2. Inspektor ds. oświatowych (58) 738 67 84
 3. Inspektor ds. księgowo-administracyjnych (58) 738 67 82
 4. Podinspektor ds. promocji i komunikacji społecznej 58 738 67 55
 5. Podinspektor ds. oświaty (58) 738 67 82
Referat Gospodarki Odpadami i Środowiska
e-mail: pczerwinski@ugwejherowo.pl

 1. Piotr Czerwiński – Kierownik referatu (58) 677 97 07
 2. Inspektor ds. ochrony środowiska (58) 677 97 31, ( decyzje środowiskowe)
 3. Inspektor ds. środowiska (58) 677 97 31, (wycinka drzew)
 4. Inspektor ds. gospodarki odpadami (58) 677 97 06, ( gospodarka odpadami, opieka nad bezdomnymi zwierzętami)
 5. Inspektor ds. gospodarki odpadami i środowiska (58) 677 97 06, ( gospodarka odpadami, dofinansowanie inwestycji proekologicznych)
 6. Inspektor ds. księgowości (58) 677 97 36, (deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozliczenia finansowe)
 7. Inspektor ds. windykacji (58) 677 97 36, ( windykacja należności z tytułu gospodarki odpadami)
 8. Pomoc administracyjna ( księgowanie należności finansowych)
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
e-mail: k.wrosz@ugwejherowo.pl

 1. Karol Wrosz – p.o. kierownika referatu: (58) 677 97 15
 2. Halina Baranowska – zastępca kierownika ds. geodezyjnych i nieruchomości, (58) 677 97 46 (podziały, rozgraniczenia, numeracja budynków), (58) 677 97 46 (podziały, rozgraniczenia, numeracja budynków)
 3. Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego (58) 677 97 08
 4. Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego (58) 677 97 08 ( decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, wstępne projekty podziałów)
 5. Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego (58) 677 97 14
 6. Młodszy referent ds. zagospodarowania przestrzennego (58) 677 97 14 ( zaświadczenia, wypisy, wyrysy, informacje o przeznaczeniu działek w mpzp, informacje o trwających procedurach planistycznych, opłata adiacencka, opłata planistyczna)
 7. Inspektor ds. nieruchomości (58) 738 67 51
 8. Inspektor ds. nieruchomości (58) 738 67 51 ( nabycie i sprzedaż nieruchomości, odszkodowania)
Referat Spraw Obywatelskich
e-mail: ref.obywatelski@ugwejherowo.pl

 1. Emilia Głogowska – Kierownik referatu (58) 677 97 09
 2. Inspektor ds. ewidencji ludności (58) 677 97 12
 3. Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (58) 677 97 12
 4. Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (58) 677 97 29
Referat Finansowy
e-mail: z-ca_skarbnika@ugwejherowo.pl

 1. Z-ca Skarbnika (58) 677 97 04
 2. Inspektor ds. obsługi kasy i księgowości (58) 677 97 79
 3. Inspektor ds. podatków (58) 677 97 23
 4. Inspektor ds. podatków (58) 677 97 23
 5. Inspektor ds. działalności gospodarczej (58) 677 97 21
 6. Inspektor ds. płac (58) 677 97 25
 7. Inspektor ds. księgowości podatkowej (58) 738 67 59
 8. Inspektor ds. księgowości (58) 677 97 25
 9. Inspektor ds. księgowości (58) 677 97 20
 10. Inspektor ds. księgowości 0-58 677 97 20
 11. Inspektor ds. windykacji podatkowej (58) 677 97 37
 12. Inspektor ds. księgowości podatkowej (58) 677 97 23
 13. Inspektor ds. księgowości podatkowej (58) 677 97 23
 14. Audytor Wewnętrzny (AW) (58) 677 97 04  e-mail: audytor@ugwejherowo.pl
Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
e-mail: zk@ugwejherowo.pl

 1. Główny specjalista ds. obronnych i Obrony Cywilnej (58) 677 96 06
 2. Starszy Inspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (58) 677 97 24
Zespół ds. Informatyzacji

e-mail: informatyk@ugwejherowo.pl

 1. Starszy Informatyk (58) 677 97 10
 2. Starszy Informatyk
Zespół ds Kultury, Promocji i Sportu
e-mail: redakcja_ng@ugwejherowo.pl

 1. Inspektor ds sportu i organizacji pozarządowych (58) 677 96 09
 2. Inspektor ds. komunikacji i mediów społecznościowych (58) 677 96 05
 3. Podinspektor ds. kultury, turystyki i sportu (58) 738 67 85

POGOTOWIE GAZOWE

W obrębie sieci, której gestorem jest G.EN. Operator – nr alarmowy pogotowia gazowego: 800 909 909, strona www: www.genoperator.pl.