Gmina wejherowo

Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE – SKŁADANIE WNIOSKÓW

“W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi na temat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przypominamy o możliwości składania wniosków.

Wnioski/Uwagi można składać do 9 października 2020 r.
Poprzez System Informacji Przestrzennej – wejherowo.e-mapa.net
Poprzez email – konsultacje@ugwejherowo.pl
Pisemnie drogą pocztową lub do skrzynki przy wejściu do urzędu.”