Gmina wejherowo

Aktualności

Konsultacje społeczne- droga powiatowa 1438G Rybska Karczma- Góra

Zapraszamy Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej dla: „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Rybska Karczma – Góra”

W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 konsultacje odbędą się w formie zdalnej. Z dokumentacją projektową będzie można zapoznać się na stronie internetowej lub w siedzibie Gminy Wejherowo w dniach od 03.01.2022r. do 31.01.2022r. Uwagi prosimy składać w ww. terminie poprzez udostępnione formularze na podany na nich adres biura projektowego lub adres email.

CEL OPRACOWANIA:

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G, w ramach której przewiduje się m.in. przebudowę skrzyżowań, zjazdów, obiektów inżynierskich, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zatok autobusowych, elementów odwodnienia oraz oznakowania.

CEL KONSULTACJI:

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest:

  • poinformowanie lokalnych społeczności o planowanym przedsięwzięciu,
  • prezentacja planowanego przebiegu trasy,
  • zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców.

Zgromadzony podczas spotkań materiał stanowić będzie dla projektantów cenne źródło informacji i może wpłynąć na decyzję o wprowadzeniu korekt w planowanych rozwiązaniach.

Dokumenty do pobrania:

Opis inwestycji

Plan orientacyjny inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu

Formularz składania uwag- pdf

Formularz składania uwag- doc