Gmina wejherowo

Aktualności

Konsultacje Społeczne dot. „Przebudowy ul. Dworskiej w Gościcinie wraz z zjazdami oraz przebudową ciągów pieszych ”

POLDUKT PROJEKT SP. Z O.O. oraz Urząd Gminy Wejherowo zapraszają mieszkańców na konsultacje społeczne w sprawie przygotowania inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz z zjazdami oraz przebudową ciągów pieszych’’.

Projektanci i przedstawiciele inwestora spotkają się z mieszkańcami w dniu 03.04.2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie ul. Drzewiarza 22.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją.

Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków mieszkańców zespół projektowy wprowadzi możliwe korekty rozwiązań projektowych.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o kontakt z pracownikiem Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Krzysztofem Konkol poprzez email: k.konkol@ugwejherowo.pl lub telefonicznie 58 677 97 17.

Zgłoszenie w wyżej wymienionej formie elektronicznej bądź telefonicznej usprawni zorganizowanie konsultacji społecznych. W przypadku braku zgłoszeń przyjmuje się, że ww. dyskusji publicznej nikt nie uczestniczył.