Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Informujemy, iż Wójt Gminy Wejherowo zarządza konsultacje projektu uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”. W związku, z czym istnieje możliwość zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu … Czytaj dalej Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024