Gmina wejherowo

Aktualności

KONKURS URBANISTYCZNY

22 czerwca przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego dostarczyli wykonane przez studentów gospodarki przestrzennej prace w ramach zorganizowanego przez Urząd Gminy Wejherowo konkursu urbanistycznego na sporządzenie koncepcji urbanistycznej działki nr 678 w miejscowości Kąpino. Wpłynęło 5 prac, w każdej pracy znajdziemy przedstawienie rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, w tym układu drogowego oraz wizualizacji. Studenci mieli za zadanie stworzenie przestrzeni, która będzie przyjazna zarówno dla nowych jak i obecnych mieszkańców Kąpina.

Zwycięska praca zostanie wyłoniona przez sąd konkursowy w składzie: Zastępca Wójta Maciej Milewski
Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej Dominika Cyrek, Pani Barbara Czernicka reprezentująca Radę Sołecką oraz prof. UG dr hab. Mariusz Czepczyński i mgr inż. arch. Joanna Jaczewska z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego.

Po wyłonieniu zwycięzcy zostanie zorganizowana wystawa, na której będzie można obejrzeć wszystkie prace.