Gmina wejherowo

Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY WEJHEROWO OD DNIA 1 LIPCA 2021 r.

C:\Users\Maria Waszkiewicz\Desktop\IMG_1743.JPG

Mając na uwadze aktualne zmniejszanie się ilości przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na Covid-19 oraz decyzje administracji rządowej, znoszące lub uelastyczniające szereg epidemicznych ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym, Wójt Gminy Wejherowo informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r., Urząd Gminy Wejherowo wraca do zasad pracy jak przed pandemią.

Możliwe będzie osobiste odwiedzanie referatów, choć oczywiście nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczkami oraz dezynfekcja rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Gminy Wejherowo dozowników z płynem dezynfekcyjnym.

Interesanci będą przyjmowani w następujących godzinach pracy Urzędu Gminy Wejherowo:

1) w poniedziałki:

• w godzinach od 7:30 do 16:30

2) od wtorku do piątku:

od godziny 7:30 do 15:30

 

Kasa Urzędu Gminy Wejherowo jest czynna w następujących dniach:

Poniedziałek – od godziny 900 do godziny 1400|
Środa – od godziny 900 do godziny 1400
Piątek – od godziny 930 do godziny 1230

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 16:30, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 58 677 97 01.

Jednocześnie zachęca się mieszkańców Gminy oraz pozostałych interesantów, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon lub drogą elektroniczną .

  • telefonicznie – wykaz numerów telefonów w zakładce

URZĄD GMINY/Pracownicy urzędu/ informacje i telefony http://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/219

  • drogą elektroniczną i przez platformę ePUAP /14wl5uuf8w/skrytka

 

Przypominamy , że stan epidemii wprowadzony w związku z COVID-19 jeszcze ciągle obowiązuje, w związku z powyższym prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, jeżeli zamierzacie Państwo załatwiać sprawy w Urzędzie Gminy Wejherowo:

1) osobiście do Urzędu mogą przyjść tylko osoby bez objawów gorączki, kaszlu
i trudności z oddychaniem,

2) usta i nos należy zakryć maseczką ochronną. Ściągnięcie maseczki może być

wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika Urzędu w celu

identyfikacji tożsamości,
3) przed wejściem do Urzędu należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i

wyposażonym w środek dezynfekujący,
4) należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu –

zachowanie odstępu minimum 1,5 m.

Dziękujemy za zrozumienie!