Gmina wejherowo

Aktualności

Kolejne sołectwa uczciły Dzień Seniora

7 grudnia kolejne sołectwa postanowiły celebrować Dzień Seniora. Najpierw wspólne świętowanie w lokalnej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęli najstarsi mieszkańcy Gowina. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Jarosław Hinc z parafii św. Izydora. Nie zabrakło poczęstunku, tradycyjnego przełamania się opłatkiem i składania sobie życzeń. Każdy z seniorów otrzymał także świąteczne upominki, które wręczył sołtys i rada sołecka. Podczas spotkania głos zabrał również Zastępca Wójta Gminy Wejherowo Maciej Milewski, który wyróżnił „Super Seniorów”.

Najstarsi mieszkańcy sołectwa Ustarbowa spotkali się na wigilii w świetlicy wiejskiej 7 grudnia. Począwszy od mszy św. sprawowanej przez proboszcza Jarosława Hinc po składaniu sobie świątecznych życzeń i dzieleniu opłatkiem, seniorzy usiedli do syto nakrytego stołu. Przy wspólnym biesiadowaniu seniorzy wspólnie śpiewali kolędy. Wielką niespodzianką dla wszystkich seniorów był pyszny tort piernikowy zrobiony przez samą mieszkankę Paulinę Grudzińską. Z życzeniami świątecznymi dla seniorów zawitał w tym dniu również wójt Henryk Skwarło. Na zakończenie tego wspaniałego wieczoru każdy senior otrzymał upominek. W podziękowaniu za wszelką pomoc w organizacji tej świątecznej wigilii sołtys Natalia Dampc składa moc uścisków radzie sołeckiej wraz z Panią Anitą Kreft a Paniom Adrianie Jóskowskiej i Jadwidze Socha jeszcze za słodki poczęstunek.  Wszystkim mieszkańcom Gminy Wejherowo życząc, niech te magiczne święta przerodzą się w spokój i harmonię rodzinną, a zbliżający się rok 2020 przepełniony będzie pomyślnością i radością dnia codziennego.

Tego samego dnia swoje Święto uczcili najstarsi mieszkańcy Kniewa. Na zaproszenie Pani sołtys i rady sołeckiej spotkali się w świetlicy wiejskiej, by wspólnie spędzić wieczór w przedświątecznej  atmosferze. Przybyłych, przywitała sołtys Krystyna Klawikowska, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia i zaprosiła do wspólnej zabawy. Do życzeń przyłączył się Pan Ryszard Pranga i Pan Janusz Daniszewski, który w imieniu wójta uhonorował najstarszych uczestników spotkania bukietami kwiatów i upominkami.