Gmina wejherowo

Aktualności

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY WEJHEROWO

Osoby załatwiające sprawy w budynku Urzędu Gminy Wejherowo zobowiązane są wyposażyć się we własnym zakresie w środki ochronne pozwalające na realizację obowiązku zakrywania ust i nosa, jak również nie zdejmować tych środków przez cały
czas pozostawania w budynku Urzędu oraz do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie dozowników z płynem dezynfekcyjnym. Zaleca się zachowanie dwumetrowej odległości od innej osoby, oraz w miarę możliwości stosowanie własnych
długopisów. Interesanci nadal nie będą mieć dostępu na piętro urzędu.

Pracownicy Urzędu Gminy Wejherowo obsługujący bezpośrednio umówionych interesantów są zobowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy. Jednocześnie informujemy o możliwości zostawienia kompletnego wniosku wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, w specjalnej skrzynce podawczej ustawionej w wejściu głównym do budynku Urzędu.